RESIDENTS

<  TORNAR

Procediment d'acreditació de la condició de beneficiari del descompte del 100% de la tarifa del peatge del túnel del Cadí.
Decret 425-2011, 27 de desembre Residents Cadí.pdf
Decret 425-2011, 27 de desembre Residents Cadí.pdf

Tràmits per a NOVES acreditacions de la condició de Resident
 
A continuació li adjuntem llista de requisits per a l'acreditació per primera vegada de la condició de beneficiari del descompte del 100% en la tarifa aplicable al peatge del túnel del Cadí.
 
Entrada en vigor des de les 0.00 hores del dia 1 de gener de 2012.
 
Veure : Instruccions per a l'aplicació del descompte per resident.pdf
Instruccions per a l'aplicació del descompte per resident.pdf
I descarregueu:
 
Sol·licitud Residents Alt Urgell
Sol·licitud Residents Berguedà
Sol·licitud Residents Cerdanya
 
És obligatori adjuntar amb la sol·licitud el document següent:
 
Declaració jurada

Tràmits per a RENOVACIONS d’acreditació de la condició de Resident

Descarregueu i presenteu el document següent degudament emplenat:

Declaració jurada____________________________________________________________
Dades de contacte dels consells comarcals:
 
Consell Comarcal del Berguedà; carrer Barcelona, 49 3r de Berga. Tel. 938.213.553
 
Consell Comarcal de la Cerdanya; Plaça del Rec, 5 de Puigcerdà. Tel. 972.884.884
 
Consell Comarcal de l'Alt Urgell; Passeig Joan Brudieu, 15 de La Seu d'Urgell. Tel. 973.353.112

Funcionalitat del descompte a residents
 
El descompte s’aplicarà un cop siguin validats els documents aportats als Consells Comarcals  i la concessionària rebi els fitxers amb la relació de residents acreditats i ho tingui incorporat al seu sistema informàtic.
 
A aquests efectes, aconsellem consulti el web www.tunelsbarcelonacadi.cat dins apartat Tarifes/Cadí/Residents /Consulta vigència, on introduint el seu NIF podrà consultar quina targeta té vinculada, així com la data d’inici i de caducitat de la seva condició de resident.
 
L'acreditació tindrà una validesa de tres anys. Transcorregut aquest termini, serà necessari acreditar-se de nou seguint les indicacions que detallem a l’apartat de “renovació de l’acreditació de la condició de resident”
 
De no fer-ho així,  considerarem anul·lada la condició de resident i per tant no podrà gaudir del descompte del 100% del peatge del túnel del Cadí.
 
És responsabilitat dels beneficiaris i no dels Consells Comarcals ni de Túnels de Barcelona i Cadí CGC,SA, renovar en termini l’acreditació de resident, així com verificar el moment en que una targeta està activada i vinculada a la bonificació