Sol·licitud d'adhesió al programa DescompT

Pas 1 de 5 Formulari de sol·licitud

Informació normatives

Continuar amb el formulari de sol·licitud implica l'acceptació de les següents normatives:

Normativa DescompT.pdf

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals aportades a través de la seva petició. Aquestes seran incorporades a un fitxer titularitat de Túnels de Barcelona i Cadí, inscrit al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. Les seves dades seran utilitzades en la gestió de l'aplicació del programa de descomptes al que s'ha adherit.

Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se a les nostres oficines centrals de Túnels de Barcelona i Cadí, CGC, SA, Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat km 5,3. 08017-Barcelona (Ref. Dades Personals) o mitjançant un correu electrònic dirigit a tunels@tunels.cat

Nota legal


Seguent