SISTEMES DE SEGURETAT > SALA DE CONTROL < TORNAR
Sala de control

La Sala de Control dels túnels permet, de manera centralitzada, el comandament, regulació i control informatitzat de l'estat de totes les instal·lacions de la concessió.
 
 
La Sala de Control està permanentment (365 dies, les 24 hores) controlada per un o dos operadors, segons la intensitat de trànsit. Aquestes persones s'encarreguen de supervisar i controlar els sistemes que gestionen el funcionament dels túnels (sistema d'il·luminació, sistema de ventilació, sistema de senyalització, etc.).
 
 
Per això, l'operador disposa d'un doble sistema d'ordinadors per motius de seguretat, des del que rep les alarmes i executa les ordres pertinents. També visualitza un conjunt de monitors de televisió que li permeten veure pràcticament la totalitat de la concessió. A més, disposa d' un quadre sinòptic que li ofereix una visió general de l'estat de tots els elements de gestió dels túnels (semàfors, senyals de velocitat, ventiladors, pals SOS, etc.).