Política de Privacitat de l'Espai Web

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d'aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d'accedir-hi i utilitzar-ne els materials que s'hi contenen implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen,vigents en el moment de l'accés. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquesta pàgina web i d'operar-hi.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que el titular d'aquesta pàgina es:

Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA.
NIF A-65931412
Ctra. de Vallvidrera a Sant Cugat, BV-1462, Km. 5,3
08017.-Barcelona
mail: tunels@tunels.cat
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 43515, Foli 83, Full B431237, Inscripció 1ª

Finalitat

D’ acord amb allò previst a la normativa de Protecció de Dades Personals i, principalment, al Reglament (UE) 2016/769 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’ aquestes dades, Túnels de Barcelona i Cadí, Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA (en endavant TÚNELS);
 
Informem als nostres Clients que les dades personals facilitades són emprades amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol·licitants d'informació o clients que han accedit a través dels formularis electrònics d'aquest espai o mitjançant missatges de correu electrònic i poder-los oferir informació i/o serveis si així ho demana expressament.

Consentiment de l'usuari

L'ús dels mencionats formularis, així com l'enviament d'un correu electrònic de consulta, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. Les dades no seran cedides a tercers. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades, són autèntiques i es fa responsable de comunicar a TÚNELS qualsevol modificació de les mateixes.

Drets dels clients i usuaris

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si a TÚNELS estem tractant dades personals que el concerneixen.

De la mateixa manera, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, tens els drets següents:
  • Accedir a les teves dades: tens dret a accedir i conèixer quines dades personals que et concerneixen estem tractant.
  • Demanar la rectificació o supressió de les teves dades: en determinades circumstàncies, tens dret a rectificar aquelles dades personals que consideris inexactes i que et concerneixin, i que siguin objecte de tractament per part de TÚNELS, o fins i tot a demanar-ne la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.
  • Demanar la limitació del tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a demanar-nos la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas, t’informem que només les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.
  • A la portabilitat de les teves dades: en determinades circumstàncies, tindràs dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, i que ens hagis facilitat, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.
  • Oposar-te al tractament de les teves dades: en determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la teva situació particular, tindràs dret a oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas deixaríem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, tens dret en qualsevol moment a oposar-te a l’enviament de publicitat per mitjans electrònics, tant pròpia com de tercers, i a retirar qualsevol dels teus consentiments, sense que això afecti al tractament previ basat en aquell consentiment.

Podràs exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant la sol·licitud escrita adreçada a Túnels de Barcelona i Cadí, CGC, SA, Ctra amb adreça a Carretera de Vallvidrera a Sant Cugat km 5,3, 08017 Barcelona (Ref. Dades Personals), o bé enviant un correu electrònic a tunels@tunels.cat, indicant en tots dos casos "Dades Personals".

Finalment, t’informem que pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment si no has obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets. Pots posar-t’hi en contacte per mitjà de la seva pàgina web: www.agpd.es.

Informació sobre cookies

El nostre analitzador de tràfic de l'espai web utilitza cookies que permeten recollir dades a efectes de mantenir l'idioma predeterminat i el número de codi client de l'usuari, a fi i efecte d'agilitzar la navegació per l'espai web. En cap cas s'utilitzarà la informació obtinguda mitjançant les cookies per unes finalitats que no siguin les assenyalades a la política de privacitat de l'espai web.

TÚNELS no utilitza tàctiques "d'Spaming", i tampoc queden enregistrats els usuaris que hagin fet una mera visita a la nostra pàgina web. TÚNELS tan sols tractarà la informació que l'usuari ens comuniqui mitjançant correu electrònic, a través dels formularis electrònics o al informar-se sobre els nostres serveis.

Seguretat

TÚNELS manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades d'acord amb el que estableix la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè lliurement faciliti a TÚNELS.

D’ aquesta manera, està totalment prohibit crear links a la pàgina web de TÚNELS des de terceres pàgines web sense l’ autorització expressa i per escrit de TÚNELS.

L’ accés a la web no implica l’ obligació per part de TÚNELS de controlar l’ absència de virus o de qualsevol altre element informàtic perjudicial. Correspon a l’ usuari en tot cas, la disponibilitat d’ eines adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.

TÚNELS no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.